Se smutkem v očích Vám musíme oznámit, že projekt StibiumCraft je od začátku července z určitých důvodů, pozastaven na neurčito.